ElektroUldrich.cz HDV

Výstavba administrativní budovy C2, realizace vnitřních kancelářských prostor (fit outů).
V celém rozsahu objektu silnoproud, slaboproud a IT.
Pro Finep a.s., objem zakázky 9,6mil. Kč.

Pro SVJ Želivecká.

Pro Městskou část Praha 3.

Pro SUDOP a.s. Praha.

Kompletní rekonstrukce domu a HDV včetně bytových jader za provozu domu.
V celém rozsahu objektu silnoproud, slaboproud, internetu a domácích telefonů.
Objem zakázky 6,22mil. Kč pro Městskou část Praha 3.

Kompletní rekonstrukce domu a HDV včetně bytových jader za provozu domu.
V celém rozsahu objektu silnoproud, slaboproud, internetu a domácích telefonů.
Celkový objem zakázky 9,15 mil. Kč. Pro Městskou část Praha 3.

Kompletní rekonstrukce domu a HDV včetně bytových jader za provozu domu.
V celém rozsahu objektu silnoproud, slaboproud, internetu a domácích telefonů.
Celkový objem zakázky 4,6 mil. Kč. Pro Městskou část Praha 3.

Kompletní rekonstrukce domu a HDV včetně bytových jader za provozu domu.
V celém rozsahu objektu silnoproud, slaboproud, internetu a domácích telefonů.
Celkový objem zakázky 9,6 mil. Kč. Pro Městskou část Praha 3.

Kompletní rekonstrukce domu a HDV včetně bytových jader za provozu domu.
200 bytových jednotek. V celém rozsahu objektu silnoproud, slaboproud, internetu a domácích telefonů.
Objem zakázky 5,8mil. Kč pro SVJ Hlavatého 16.

Kompletní rekonstrukce bytových domů a HDV včetně bytových jader za provozu domu.
V celém rozsahu objektu silnoproud, slaboproud, internetu a domácích telefonů.
Bytové domy 27, 29, 31 a 33 v ulici Jeseniova. Pro Městskou část Praha 3 v objemu 5,77 mil. Kč.

Kompletní rekonstrukce domu a HDV včetně bytových jader za provozu domu.
V celém rozsahu objektu silnoproud, slaboproud, internetu a domácích telefonů.
Objem zakázky 9,88 mil.Kč pro Městskou část Praha 3.

Kompletní rekonstrukce domu a HDV za provozu domu.
V celém rozsahu objektu silnoproud, slaboproud, internetu a domácích telefonů.
Realizováno v rozsahu 4,2 mil. Kč pro Městskou část Praha 3.

Kompletní rekonstrukce domu a HDV včetně bytových jednotek za provozu domu.
V celém rozsahu objektu silnoproud, slaboproud, internetu a domácích telefonů.
Objem zakázky 5,58 mil. Kč, pro Městskou část Praha 3.

Kompletní rekonstrukce HDV ve 12 vchodech za provozu domu.
V plném rozsahu silnoproud, slaboproud, internet a domácí telefony.
V celkové hodnotě 5,8 mil. Kč. Pro SVJ Střelničná.