ElektroUldrich.cz Reference T-Mobile

Podíl na celkové silnoproudé elektroinstalaci
Finanční objem : 7,5 mil Kč1
Pro: FABRICOM a.s.