ElektroUldrich.cz Reference Bytové domy sídliště Jahodnice

Celková elektroinstalace včetně bezpečnostních a komunikačních
2W2K01492W2K0158 Beze jménatechnologií v objemu 28 mil. Kč
Pro: Skanska CZ a.s.