ElektroUldrich.cz Reference Ředitelství městské policie Praha 3

Celková elektroinstalace včetně bezpečnostních a komunikačních
technologií v objemu 8,9 mil. Kč1 2 3
Pro: Subterra/ Energie a.s.