ElektroUldrich.cz Reference Britská čtvrť Bytový dům “B”

Celková elektroinstalace včetně bezpečnostních a komunikačních
technologií v objemu 4,6 mil. Kč1
Pro: Hinton a.s.