ElektroUldrich.cz Reference Bytový dům Petřiny

Celková elektroinstalace včetně bezpečnostních a komunikačních
technologií v rozsahu 6 mil. Kč012_fotoOndrejPolak 038_fotoOndrejPolak 035_fotoOndrejPolak
Pro: Skanska CZ a.s.