ElektroUldrich.cz Reference Bytové domy Sídliště Milíčovský Háj

Celková elektroinstalace včetně bezpečnostních a komunikačních technologií
v rozsahu 4 mil. KčImageScaler (1) ImageScaler
Pro: Skanska CZ a.s.