ElektroUldrich.cz Reference Budova úřadu MČ Praha 8

Sledovací kamerové okruhy CCTV, elektronická zabezpečovac
í signalizace, vyvolávací lístkový systém v celém objektu úřadu.3 2 1
Pro: úřad Městské části Praha 8