ElektroUldrich.cz Reference Gen. řed. PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ a.s.

Kompletní dodávka silnoproudé elektroinstalace včetně
UPS a záložních zdrojů v celkovém rozsahu 7,5 mil. Kč.4 3 2
Pro: PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ a.s., Praha 4 – Michle