Vážení obchodní přátelé,

dovoluji si Vám představit elektromontážni a obchodní společnost ELEKTRO-ULDRICH spol. s r.o.
Ladislav Uldrich
Jeli historie sahá do roku 1994, kdy působila pod názvem ELEKTRO-ULDRICH to. V roce 1999 vznikla společnost s ručenim omezeným ve dnešnim znění. Tento subjekt každoročně zaznamenává navýšeni obchodniho obratu z minulého období až několik desítek procent. Napadá Vás otázka. jak takového úspěchu v tak silné a četné konkurenci firma dosahuje? Způsob je velmi stručný a zdánlivě velmi jednoduchý. V prvni řadě jde O velmi progresivní formu řízení celého kolektivu zaměstnanců, a to formou osobního zainteresováni na hospodářském výsledku v dlouhodobém sledovánem období procentuálni finanční a bonusovou polikkou. Je hodnocena i zásluha na získávání pracovně společenského kreditu firmy. Velmi důležitá je i forma výběru našich zaměstnanců. ale především obchodních partnerů, jak ve sféře dodavatelske. lak i odběratelské. Za mnoho let naší existence se nám podařilo vytvořit stabilni tým jak v segmentu obchodně připravněm. tak i především v realizačním. Ovšem nejvyšší forma odměny pro celý náš kolektiv je stálá dlouholetá spolupráce s mnoha stavebními společnostmi, státními organizacemi a v neposlední řadě širokou skálou soukromých investorů a zákazníků. Skutečnou úctu k jakémukoli zákazníkovi, od mnohamilionových projektů až po drobný zákaznický servis považujeme za naprosto nezbytnou a samozřejmou i přesto, že tato věta zní jako maličko obecně obchodní klišé, náš tým se ji skutečně řídí. A v neposlední řadě bych rád k tomuto tématu zdůraznil, že jakákoli společnost, chce-li dosahovat nadprůměrných výsledků, musí být řízena vedením, které půjde celému týmu vždy příkladem vlastnim nadprůměrným a velmi obětavým přístupem k pinění především svých povinnosti. Zde bych si dovolil citovat velmi obecnou lidovou frázi ,ůspěch phpiš práci celému kolektivu, neúspěch především sám sobě” aneb ‚není špatných zaměstnanců. jelen špatných manažerů’. Pokud se mnou souhlasilo a rozhodnete se na základě referencí, rozsahu nabizených služeb, či jen že Vás zaujala forma naši prezentace svěřil nám Váš projekt, pak věřte. že celý kolektiv ELEKTRO-ULDRICH pod mým vedením vyvine maximum energie pro realizaci dle Vašich požadavku doufáni k nejvyšší formě Vaší spokojenosti.

S úctou a poděkováním
Ladislav Uldrich, ředitel společnosti